ติดต่อเรา

 

 

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-265058 สื่อสาร มท. 28551 IP PHONE 69520 โทรสาร 054-265059

E-mail :lampang@mol.mail.go.th