: สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปางและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ ระดับภาค

วันที่: 
พฤหัสบดี, 2019, กรกฎาคม 4 (ทั้งวัน)

              "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข” วันที่ ( ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๒) นางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดลำปาง หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และส่วนราชการในจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในงาน