สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง จัดการประชุมทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานจังหวัดลำปาง

วันที่: 
พุธ, 2019, สิงหาคม 21 (ทั้งวัน)

   “เดินหน้า ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข” วันนี้ ๒๑ ส.ค. ๖๒ สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง จัดการประชุมทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานจังหวัดลำปาง เพื่อทบทวนแผนงาน เป้าหมายและติดตามผลการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อให้การนำบริการด้านแรงงานลงสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนางจารุณี  เขมะรังษี  แรงงานจังหวัดลำปาง เป็นประธาน