นางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนางสาววราภรณ์ พ่วงสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางจันทร์แจ่ม กันทะโย อาสาสมัครแรงงานดีเด่นประจำจังหวัดลำปาง เข้าพิธีรับมอบประกาศเกียรติคุณ เข็มที่ระลึกเชิดชูเกียรติฯ

วันที่: 
อังคาร, 2019, กันยายน 24 (ทั้งวัน)

          เดินหน้า ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข” เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย. ๖๒ นางจารุณี  เขมะรังษี  แรงงานจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนางสาววราภรณ์  พ่วงสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางจันทร์แจ่ม   กันทะโย อาสาสมัครแรงงานดีเด่นประจำจังหวัดลำปาง เข้าพิธีรับมอบประกาศเกียรติคุณ เข็มที่ระลึกเชิดชูเกียรติ   และโล่ประกาศเกียรติคุณ อาสาสมัครแรงงานดีเด่นและบัณฑิตแรงงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น โดยหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีฯ ดังกล่าว