รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ไฟล์แนบขนาด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2560215.83 KB
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2560202.12 KB
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2560194.54 KB
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2560191.41 KB
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2560201.51 KB
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2560184.57 KB
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2560185.02 KB
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2560196.35 KB
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2561181.18 KB
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2561182.64 KB
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2561214.75 KB
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2561183.16 KB
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2561219.24 KB
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2561230.35 KB
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2561218.11 KB
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2561232.57 KB
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2561217.64 KB
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2561214.75 KB
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2561231.02 KB
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2561212.24 KB
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2562219.67 KB
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2562245.34 KB
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2562230.45 KB
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2562227.66 KB
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2562226.01 KB
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2562227.93 KB
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2562218.72 KB
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2562.pdf215.17 KB
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2562.pdf216.47 KB