ศูนย์ข้อมูลแรงงานระดับจังหวัดลำปาง

              

 

 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

ปี 2556 

  •  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

   

  

>> แบบคำขอขึ้นทะเบียนหางาน

>> แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

>> แบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40

>> แบบคำขอที่เกี่ยวข้องกับต่างด้าว

>> แบบฟอร์มสัญญาจ้างทำงานต่างประเทศ

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 

ดูข่าวย้อนหลัง>>  ดูเพิ่มเติม>>